instalacje auto gazu LPG koszalin
montaż auto gazu LPG koszalin

Czy wiesz że...

Sekwencyjny wtrysk gazu do poszczególnych cylindrów silnika znacznie zmniejsza toksyczność spalin i zwiększa dynamikę pojazdu...

...więcej >>


  Urządzenie PBK-1a.


Przyrząd PBK-1a jest przenośnym urządzeniem służącym do lokalizacji nieszczelności instalacji gazowej w pojazdach osobowych i ciężarowych. W taki przyrząd powinna być zaopatrzona każda stacja diagnostyczna dopuszczająca pojazdy samochodowe do ruchu na drogach publicznych posiadające instalacje gazu. Może być również stosowany w warsztatach montażu instalacji gazu w samochodach.

- napięcie zasilania: 9-15 V
- napięcie nominalne: 12 V
- moc pobierana (max): 1,5 W
- przy napięciu 12 V: 1,0 W
- temperatura otoczenia: od -10oC do 40oC
- wilgotność względna: od 0% do 95%
- ciśnienie atmosferyczne: 1005hPa +/- 60hPa
- wymiary gabarytowe bez przewodów: 90 x 110 x 30 mm
- masa z przewodami: około 150 g
- sposób sygnalizacji: optyczna i akustyczna

Przyrząd PBK-1a składa się z:
- pomiarowego obudowanego w kształcie prostopadłościanu (1),
- przewodu zasilającego (2) (z transformatorkiem - wariant I),
- przewodu z możliwością zasilania z akumulatora samochodowego lub zapalniczki (wariant II)
- zasilanie z baterii wewnętrznej (wariant III)


Zespół pomiarowy składa się:
- ze wskaźnika napięcia (dioda zielona (3),
- wskaźnika nieszczelności (dioda czerwona (4),
- gniazda wtykowego do sondy lokalizującej nieszczelność(5)
- gniazda zasilania (6)

Do zespołu pomiarowego dołączona jest sonda teleskopowa z czujnikiem (7)

- dokumentacja techniczno-ruchowa przyrządu PBK-1a: szt.1
- skrócona instrukcja obsługi Przyrządu PBK-1a: szt. 1
- zespól pomiarowy: szt. 1
- przewód zasilający wg wybranego wariantu: szt. 1
- sonda teleskopowa lokalizująca nieszczelność: szt. 1
Zakład zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie przyrządu PBK-1a pod warunkiem użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem - warunki ujęte są w karcie gwarancyjnej. W okresie gwarancyjnym wady powstałe na wskutek błędów konstrukcyjnych i materiałowych lub produkcyjnych są usuwane przez nasz zakład bezpłatnie. Każdy manometr zainstalowany w urządzeniu ma na tylnej ściance cechę uwierzytelnienia zastępującą świadectwo uwierzytelnienia.

Warunki i zakres gwarancji.
1. "Pro-But" Autoryzowany Zakład udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia PBK-1a w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłuższym niż 24 miesiące od daty produkcji.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad stwierdzonych podczas użytkowania urządzenia PBK-1a, spowodowanych błędami konstrukcji, wykonania oraz wadami materiałowymi.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji.
4. Gwarancja jest ważna pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.
5. W przypadku reklamacji należy urządzenie PBK-1a wraz z kartą gwarancyjną dostarczyć wytwórcy.
6. W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta, koszty ewentualnej wysyłki wyrobu oraz jego zwrotu ponosi reklamujący.
7. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy, liczony od daty zgłoszenia reklamacji do dnia dostarczenia naprawionego sprzętu lub zawiadomienia o dokonaniu naprawy.
8. Użytkownik może zażądać wymiany wyrobu, jeżeli po 3 naprawach tego samego elementu w okresie gwarancyjnym w dalszym ciągu występuje usterka z winy producenta.

Zainteresowany? Zadzwoń lub napisz:
tel./fax: 94 346 91 15
e-mail:pro-but@pro-but.pl

PRO-BUT Autoryzowany Zakład Mechaniczno-Samochodowy
Koszalin-Jamno, ul.Koszalińska 65
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.copyright 2010: TopDrive Maciej Raczewski - Wszelkie prawa zastrzeżone

153498